Rys Historyczny Apostolatu Maryjnego :

Apostolat Maryjny wywodzi się ze Stowarzyszenia Cudownego Medalika działającego przed wojną, głównie na terenie dawnej Galicji. Z okazji 150 rocznicy objawień Najświętszej Marii Panny św. Katarzynie Laboure powstała w naszym kraju myśl ożywienia Stowarzyszenia Cudownego Medalika w postaci tak zwanego Apostolatu Maryjnego. Założycielem i gorliwym Dyrektorem Krajowym Apostolatu Maryjnego, jest Ks. prof. Teofil Herrmann CM.

Cel Apostolatu Maryjnego :

1. Pogłębianie kultu Niepokalanej życiem autentycznie chrześcijańskim i rozpowszechnianie Cudownego Medalika.

2. Oddziaływanie na ludzi zaniedbanych, obojętnych i zagrożonych religijnie, zwłaszcza znajdujących się w niebezpieczeństwie śmierci.

3. Propagowanie idei braterskiej miłości i likwidowanie obojętności, niechęci, niezgody i napięć oraz długotrwałych sąsiedzkich względnie rodzinnych niesnasek czy niepowodzeń. Często przeradzających się w nienawiść.

 

Kto może zostać członkiem Apostolatu Maryjnego? Każdy kto przyjmie Cudowny Medalik, zobowiązuje się tym samym do okazywania czci NMP i rozpowszechniania Cudownego Medalika w swoim otoczeniu.

Środki Apostolskiego Działania :

1. Rozpowszechnianie Cudownego Medalika.

2. Organizowanie niedziel Maryjnych i nieustającej nowenny do Matki Bożej Cudownego Medalika.

3. Odwiedzanie chorych, samotnych, opuszczonych.

4. Oddziaływanie na otoczenie w duchu braterskiej miłości. Upowszechnianie czytelnictwa, wypożyczanie książek , czasopism, i tym podobne.

Cechy duchowości Apostolatu Maryjnego :

Stałe poświęcanie się i wyrażanie gotowości do dyspozycji Maryi. Miłość braterska (spełnianie dobrych czynów apostolskich) Pokora-jako warunek uzyskania łaski Bożej w uświęceniu własnym i braci Pełne uczestniczenie we Mszy Św. (o ile to możliwe codziennie) Czytanie Pisma Św.. książek i czasopism religijnych. Odmawiać codziennie jedną tajemnicę różańca św. (biblijnego) w intencji apostolatu. Noszenie Cudownego Medalika jako znaku obecności Maryi w nas i zwracanie się do Niej: [O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy]. Uczestniczenie w comiesięcznych spotkaniach Apostolatu Maryjnego. Udział w rekolekcjach, zjazdach, dniach skupienia…

Spotkania 27 każdego miesiąca