„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo” (J 1,1)

Młodzieżowy Krąg Biblijny gromadzi młodych ludzi, którzy ukończyli gimnazjum (górnej granicy nie ma) i chcą poznawać, badać oraz modlić się Słowem Bożym. Dzięki wspólnemu rozważaniu Pisma Świętego poznajemy Jezusa i stajemy się gotowi do spotkania Go w codziennym życiu.  Nasze cotygodniowe spotkania pozwalają Nam (z pomocą Ducha Świętego) zgłębić „tajniki” Słowa oraz uczą dostrzegać Boga w wydarzeniach naszego życia.

Punktem wyjścia są czytania na najbliższą niedzielę. Spotkanie czasami przybiera formę wykładu, dyskusji, rozmowy czy wspólnej modlitwy oraz dotyka różnorodnych zagadnień związanych z tekstami, nad którymi wspólnie pracujemy.

Spotkania odbywają się w każdy piątek po Mszy Świętej wieczornej (ok. godz 18) w „sali na górze” (salka nad kancelarią). Opiekę nad grupą sprawuje ks. Maciej Banach.