luty

ks. MaciejIntencje modlitewneDodaj komentarz

Intencja ogólna

Abyśmy opiekowali się światem stworzonym, który otrzymaliśmy jako bezinteresowny dar, żeby go pielęgnować i chronić dla przyszłych pokoleń.

Słowo Papieża: „Co to znaczy uprawiać ziemię i jej doglądać? Czy my naprawdę uprawiamy ziemię i jej doglądamy? Czy też ją wykorzystujemy i zaniedbujemy? Czasownik «uprawiać» kojarzy mi się z troską, jaką rolnik otacza swoją ziemię, aby wydawała owoce i by można było się nimi dzielić: ileż jest w tym uwagi, pasji i poświęcenia! Uprawianie i doglądanie świata stworzonego to wskazówki Boga, dane nie tylko na początku historii, ale każdemu z nas; należą do Jego planu; oznaczają, że należy zabiegać o rozwój świata w sposób odpowiedzialny, przekształcać go, aby był ogrodem, miejscem, w którym mogą mieszkać wszyscy. My tymczasem często kierujemy się pychą, dążąc do panowania, posiadania, manipulowania, wykorzystywania; nie «doglądamy go», nie szanujemy, nie uważamy za bezinteresowny dar, nad którym trzeba mieć pieczę”.

Intencja ewangelizacyjna

Aby wzrastały szanse na dialog i spotkanie wiary chrześcijańskiej i ludów Azji.

Słowo papieża: „Na tym rozległym kontynencie, gdzie wielka jest różnorodność kultur, Kościół musi dawać wszechstronne i kreatywne świadectwo Ewangelii poprzez dialog i otwartość na wszystkich. Dialog jest bowiem istotną częścią misji Kościoła w Azji (por. Ecclesia in Asia, 29). Co jednak powinno być dla nas punktem wyjścia i podstawowym punktem odniesienia, tym, co wskazuje nam cel, gdy podejmujemy drogę dialogu z poszczególnymi ludźmi i kulturami? Z pewnością jest nim nasza tożsamość jako chrześcijan. Nie możemy angażować się w prawdziwy dialog, jeżeli nie jesteśmy świadomi własnej tożsamości. Z drugiej strony nie może też być autentycznego dialogu, jeżeli nie potrafimy otworzyć naszych umysłów i serc na tych, z którymi rozmawiamy. Jeśli chcemy rozmawiać swobodnie, otwarcie i owocnie z innymi, musimy dobrze wiedzieć, kim jesteśmy, co Bóg dla nas uczynił i czego od nas się domaga. I jeśli nasza komunikacja nie ma być monologiem, to konieczna jest otwartość umysłu i serca, by akceptować poszczególnych ludzi i kultury”.

Intencja parafialna

Aby rozpoczynający się Wielki Post a zwłaszcza czas rekolekcji, był dla wszystkich parafian czasem nawrócenia i spotkania Boga.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *