[Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie] (KKK 1213)

 

Sakramentu Chrztu Św. udzielany jest w każdą sobotę podczas Mszy świętej o godz. 17.00 i w niedzielę w czasie Mszy świętej o godz. 12.00

Obowiązki rodziców dziecka:

– przygotowują się do chrztu dziecka

– są obecni

– publicznie proszą o chrzest

– kreślą znak krzyża na czole dziecka

– wyrzekają się szatana

– składają wyznanie wiary

– niosą niemowlę do chrzcielnicy

– otrzymują specjalne błogosławieństwo

– doprowadzają dziecko po chrzcie do poznania Boga

– są świadkami wiary dla dziecka

– przekazują wiarę wtedy, kiedy nią żyją na co dzień

– spełniają obowiązki religijne (modlitwa, Msza św., sakramenty św.)

– razem modlą się z dzieckiem i za dziecko

– wyjaśniają dziecku odpowiednie znaki religijne, znaczenie świąt przygotowują się do nich

– obchodzą z dzieckiem rocznice chrztu

– świętują dzień Patrona

– uczą miłości bliźniego

– zawierzają dziecko Bogu

Obowiązki rodziców chrzestnych:

– wyznaczeni przez rodziców

– przyjęli sakramenty: chrzest, eucharystia, bierzmowanie

– nie są ojcem ani matką przyjmującego chrzest

– należą do Kościoła katolickiego

– jeśli są małżonkami, to żyją w sakramentalnym małżeństwie

– wyrzekają się szatana

– wyznają wiarę Kościoła, w której dziecko otrzymu je chrzest

– otrzymują specjalne błogosławieństwo

– trzymają świecę i podają białą szatkę do chrztu

– pomagają w chrześcijańskim wychowaniu dziecka

– prowadzą autentyczne życie chrześcijańskie

– żyją wiarą, nadzieją i miłością

– modlą się za chrześniaka

 

Rodzice powinni zgłosić się odpowiednio wcześniej do Kancelarii w celu zapisania daty chrztu.

 

Dokumenty:

– akt urodzenia dziecka

– zaświadczenia dla rodziców chrzestnych (z parafii, w których mieszkają) karteczki potwierdzające spowiedź rodziców i chrzestnych

 

Zapisu do Księgi Chrztów, ze wszystkimi wyżej wymienionymi dokumentami, dokonujemy w Kancelarii Parafialnej w tygodniu bezpośrednio poprzedzającym Chrzest.