Przygotowanie do małżeństwa:

W sprawach zawarcia Sakramentu Małżeństwa narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego (datę ślubu można ustalić wcześniej).

Obowiązki narzeczonych:

1. Udział w konferencjach przedmałżeńskich

2. Spotkania w poradni rodzinnej

3. Odbycie dwukrotnej spowiedzi przedślubnej (pierwsza w tym tygodniu, gdy były wygłoszone zapowiedzi, druga tuż przed ślubem, by w stanie łaski uświęcającej przystąpić do sakramentu małżeństwa.

4. Udział w dniu skupienia.

5. Rozmowa z kapłanem (ewentualny egzamin z wiedzy religijnej)

6. Trzykrotne spotkanie w kancelarii parafialnej:

– spisanie protokołu przedmałżeńskiego i stwierdzenie braku przeszkód małżeńskich,

– wydanie prośby o wygłoszenie zapowiedzi do parafii zamieszkania narzeczonego (-ej),

– narzeczony(a) przynosi dokument o wygłoszeniu zapowiedzi przedmałżeńskich od własnego ks. Proboszcza stwierdzający brak przeszkód małżeńskich,

– umówienie się na trzecie spotkanie ze świadkami w tym tygodniu, w którym narzeczeni zawierają związek małżeński,

– spisanie aktu ślubu i złożenie podpisów przez narzeczonych i świadków,

– omówienie ceremonii zawarcia sakramentu małżeństwa i otrzymanie książeczki (Zaślubieni dzisiaj),

– jeśli narzeczeni zawarli już kontrakt cywilny przynoszą także dokument z USC stwierdzający zawarty związek.

Dokumenty wymagane do sakramentu małżeństwa:

– Metryka chrztu (ważna 6 miesięcy)

– Dowód osobisty

– Zaświadczenie o przyjętym sakramencie bierzmowania (lub odpowiednia adnotacja na metryce chrztu)

– Zaświadczenie o udziale w konferencjach dla narzeczonych (kurs przedmałżeński) i rozmowach w Katolickiej Poradni Rodzinnej

– Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach (gdy były głoszone poza naszą parafią)

– Zaświadczenie o odbytych spowiedziach przedślubnych (dostarczamy bezpośrednio przed ślubem)

– Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

 

W dniu ślubu 10 minut przed godziną zawarcia sakramentu małżeństwa świadkowie zgłaszają się do kancelarii by:

– złożyć brakujące podpisy,

– przynieść obrączki,

– dostarczyć indeksy z potwierdzeniem uczestnictwa: w naukach, spowiedzi św., dniu skupienia i poradni rodzinnej